Ing. Jan Čopík, Ph.D.

V médiích

Komentář k záměru obnovit koupaliště v Novém Městě nad Metují po kliknutí zde.

Vystoupení v pořadu Českého rozhlasu “Mezi námi” (pořad o životě deseti méně početných národnostních menšin žijících v České republice) po kliknutí zde.

Rozhovor shrnující výsledky krajských voleb 2020 pro Orlický týdeník po kliknutí zde.

Na téma Univerzity třetího věku pro Regionální noviny ECHO po kliknutí zde.

Odpověď na otázku pro Náchodský deník

Otázka:

Myslíte si, že by příští vedení města mělo otázku LAM opět otevřít a věnovat se jí nebo budou na pořadu dne důležitější problémy?

Odpověď:

Letní areál Metuje (LAM) je pro naši volební stranu jednou z uvažovaných investic pro příští volební období. V minulých letech byly revitalizace areálů koupališť v jiných obcích podpořeny také v rámci dotačního programu Regenerace brownfieldů administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pokud bude možné získat dotaci, tak bychom výstavbu LAM podpořili. Určitě podpoříme dokončení projekčních prací, které již nepředstavuje velkou částku (řádově stovky tisíc). Dotažení projekčních prací ostatně v současném končícím volebním období několikrát navrhovali a podpořili oba zastupitelé kandidující na kandidátní listině Za Nové Město (Z. Kulhavá, J. Čopík). Po doprojektování budou jasné náklady, jež by na obnovu areálu bývalého koupaliště musely být vynaloženy.

Období minimálně příštího roku bude samozřejmě složité. Nejen v souvislosti s vysokými cenami energií a předpokládanými investicemi do úspor i alternativních energetických zdrojů. Mezi priority naší volební strany patří také bytová výstavba. Je to cesta ke zmírnění stálého poklesu počtu obyvatel ve městě.

Dne 9.9.2022